ISBN No: 9757622346
Kültür Bakanlığı Yayınları: 2674, Kültür Eserleri Dizisi: 311

Doğu Türkistan: Bugün içinde yer aldığı, uçsuz bucaksız topraklar,

Çin; insanlığın beşte birinin yaşadığı geniş bir ülke. En eski ve büyük uygarlıklardan birinin beşiği. Matbaayı, kağıdı, barutu, demir dökmesini, pusulayı, el arabasını... ilk kez bulanların yurdu. Çeşitli insan topluluklarının, çeşitli Türk boylarının ve Çinlilerin harman olduğu, en kanlı savaşların geçtiği, en büyük acıların yaşandığı, en büyük uygarlıkların filizlenip geliştiği yerler.

Bunun yanında, hakkında çok daha az yapıt verilmiş olan İpek Yolu, Doğu Türkistan ve hele ünlü, sihirli kent Kaşgar üzerine ciddi ve bilimsel birşeyler yazmak... Bu işi, bu uğurda yıllarını tüketenlere bırakıyorum...

Muzaffer MADEN